Disclaimer Paviljoen de Wilgenplas

Disclaimer Paviljoen de Wilgenplas

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. Paviljoen de Wilgenplas (Kamer van Koophandel 30091413, hierna te noemen PW, handelt onder de naam van Rosco Catering), verleent u hierbij toegang tot paviljoenwilgenplas.nl en publiceert hier ter informatie teksten en andere materialen. PW behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op paviljoenwilgenplas.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Paviljoen de Wilgenplas.

Gebruik van de website paviljoenwilgenplas.nl

Paviljoen de Wilgenplas garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren of vrij zijn van virussen. Paviljoen de Wilgenplas wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Beperkte aansprakelijkheid

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel PW zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van PW.

Voor paviljoenwilgenplas.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan PW nimmer aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid voor inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden aanvaarden. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door PW niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Overig

Wij hebben het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het is raadzaam om regelmatig te controleren of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, gewijzigd is.

Gebruikte afbeeldingen en iconen

Een aantal afbeeldingen en iconen die gebruikt worden op de website zijn niet van PW, met uitzondering van het grafisch materiaal van de medewerkers van PW. Hiernaast maken wij gebruik van stockphoto’s. Hieronder volgt een lijst van stockmateriaal dat is gebruikt en waarvan de herkomst verplicht vermeld moet worden:

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

Bezwaren

Heeft u bezwaar tegen een onderwerp en/of de getoonde afbeelding of heeft u vragen/opmerkingen, dan kunt u dat kenbaar maken via info@paviljoenwilgenplas.nl

Mei 2020

Paviljoen de Wilgenplas

Maarsseveensevaart 7c
3601 CC Maarssen

info@paviljoenwilgenplas.nl
0346-744044

Paviljoen de Wilgenplas handelt onder de naam van Rosco Catering
Kvk: 30091413
Btw: NL813219346B01

Heeft u vragen?

Neem contact op met ons en we zullen samen kijken wat wij voor u kunnen betekenen.

Volg ons op social media

Blijf op de hoogte van onze nieuwtjes en aanbiedingen.